FOREST WALKING PARK, BRNO – PŘEHRADA

 

Co je Forest Walking Park?

V roce 2017 byl založen Lesnický park Podkomorské lesy rozkládající se po obou březích Brněnské přehrady na ploše 2.200 ha. Park je modelovým příklademskloubení trvale udržitelného lesnického hospodaření s funkcemi tradiční rekreační oblastimoravské metropole. V rámci podpory aktivního pobytu v lese zde podnik Lesy České republiky vybudoval Forest Walking Park.

Trasy

Celková délka značených cest je 15 kilometrů. Specifikem parku je, že si návštěvník může volit trasy podle svého uvážení. V parku je rozmístěno více než dvacet orientačních stanovišť s mapami ukazujícími průběh stezek a svou aktuální polohu.

Stezky mezi orientačními stanovišti jsou přehledně vyznačeny. Kromě asfaltové lesní cesty od Rakovecké hájenky směrem k Ríšově studánce jsou všechny trasy vedeny lesními cestami a pěšinkami.

Fyzická náročnost

Asfaltová komunikace dělí park na dvě poloviny. Jižní část směřující k Bystrci je pozvolnějšía schůdnější, určená zejména pro začátečníky, rodiny s dětmi a podobně.

Severní část se vyznačuje větším převýšením, prudšími srázy i méně upravenými stezkami, které ocení zkušenější chodci nebo sportovci, kteří si vybrali forest walking jako doplňkovou či kompenzační aktivitu.

Zajímavosti a infrastruktura

Trasy vedou členitými lesy, které se liší stářím, dřevinnou skladbou a pěstebními zásahy. Během jediné vycházky uvidíte porosty od čerstvě založených po mýtní a bude vnímat práci lesníků in natura.

Na hranicích parku jsou umístěny tři informační cedule, na stezkách bylo zbudováno pět zastávek věnovaných různým funkcím lesa. Kromě toho zde nacházíodpočívky, cvičební prvek „Golem“, vyhlídková plošina či zrenovovaná studánka Betelná.

Zásady pohybu v parku

Pro pohyb v parku platí stejné zásady jako každém lese. Doporučujeme pohybovat se po vyznačených trasách, nehlučet, brát ohled na ostatní návštěvníky, neodhazovat odpadkya uvědomovat si, že park je také domovem volně žijící zvěře.

Vstup do parku a pohyb v něm je na vlastní nebezpečí.